Colofon


Niets van deze website mag door derden worden opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige andere manier, hetzij op papier, hetzij digitaal, zonder voorafgaande toestemming van Schipper Recycling.

Kamer van Koophandel

Schipper Recycling is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 02332220.

Reageren

Heeft u onze website bezocht en een opmerking of een vraag? Neem gerust contact met ons op.