Producten

"Nee" verkopen kennen we niet bij Schipper Recycling. Gezien de diversiteit van onze producten is het dus niet mogelijk om ze allemaal hier onder te vernoemen. Mocht u op zoek zijn naar een bouwstof dan wel een afvalstroom die hier onder niet vernoemd is, kunt u ons ten allen tijde bellen.

Leverantie van:

 

Inname van:

Afvalstof

Euralcodes

Groenafval 20 02 01
Grond 17 05 04; 170504c;
B&S, glas, puin, beton, stenen, metalen en asfalt 01 04 13; 17 01 01; 17 01 02; 14 01 03; 17 01 07;
17 02 02; 17 02 03;  19 12 10; 19 12 02; 19 12 03; 19 12 11*; 19 12 12; 19 12 12.
(Ballast)grind 17 05 08c

Asfaltbrokken/Freesasfalt(schoon)

Teerhoudend asfalt (Al ons ingenomen asfalt word thermisch gereinigd conform het Landelijk Afval Plan)

17 03 02

17 03 01*c;

A, B hout 17 02 01c;
C hout 17 02 04*c;
PPK (Paper, Plastic en Karton 19 12 10.
Glas 17 02 02.
AVI-slakken, LD-slakken en hoogovenslakken

 19 01 11*; 19 01 12; 10 01 01

Voor ons innamebeleid verwijzen wij u graag naar ons acceptatie reglement: